Propojujeme teórii s praxi

Nejčastější otázky

1. Jak se může škola zapojit do programu PP Poradce pro školy?

Do programu se může střední škola zapojit velmi jednoduše. Program poskytujeme bezplatně našim klientům, proto stačí, když bude škola od nás odebírat alespoň jeden placený produkt ročně. Školu můžete nezávazně přihlásit přes internetovou stránku www.pp-proskoly.cz online. Následně vás bude kontaktovat náš projektový manažer, který se školou dohodne další podrobnosti spolupráce. Po dohodě na smluvní spolupráci pro daný školní rok mohou zapojení pedagogové i studenti bezplatně využívat odborné online portály Daně a Mzdy pro lidi – během vyučování a pro vzdělávací účely.

 

2. V případě, že se škola rozhodne zapojit do programu PP Poradce pro školy musí s firmou Poradce podnikatele uzavřít smlouvu?

Ano, v případě, že se škola rozhodne zapojit do bezplatného programu PP Poradce pro školy je povinna s firmou Poradce podnikatele uzavřít smlouvu o spolupráci a partnerství, ze které vyplývají škole určitá práva a povinnosti, které je třeba dodržovat při zapojení do tohoto programu.

 

3. Jaká práva a povinnosti nám vyplývají ze smlouvy, případně zapojením se do programu Poradce pro školy?

Jednotlivá práva a povinnosti, které musí splnit škola v rámci smluvního vztahu jsou nastaveny velmi jednoduše. Naším cílem je propojovat teorii s praxí a podporovat tak vzdělávání na středních školách. Proto jsme se povinnosti, které musí splnit škola rozhodli nastavit velmi jednoduše.

Mezi jednotlivé povinnosti, které musí škola splnit a které jí vyplývají ze smluvního vztahu s firmou PP jsou:

  • Zveřejnit logo Poradce pro školy přímo na stránce školy.
  • Poskytovat zpětnou vazbu práce se systémy ve formě krátkého emailu, kde kontaktní osoba zodpoví pár otázek, které obdrží od našeho projektového manažera. 
  • Pracovat s odbornými online portály na vyučovacích hodinách a aktivně je využívat při práci se studenty.

Kromě povinností má škola zapojením se do programu i svá práva a výhody, k nimž patří:

  • Neomezený přístup k odborným online portálům Daně a Mzdy pro lidi.
  • Právo na bezplatné zaškolení zapojených pedagogů v prostředí firmy Poradce podnikatele, příp. telefonicky, online.
  • Bezplatnou podporu od firmy v případě jakýchkoliv technických a jiných otázek.
  • 10% sleva na jakékoli další produkty od firmy Poradce podnikatele.

 

4. Na jak dlouhou dobu se uzavírá smlouva?

Smlouva se školou se uzavírá vždy na jeden rok. Před koncem vypršení smlouvy jsou jednotlivé školy osloveny za účelem znovuobnovení přístupů k odborným online portálům. Po vzájemné dohodě a  potvrzení se program obnoví podpisem Dodatku a škola má možnost využívat program pro další rok.

 

5. Mají škola a zapojení pedagogové nárok i na přeškolení?

Ano. Samotné proškolení je bezplatné, realizuje se dle domluvy osobně nebo online. 

 

6. Může škola zapojovat i nové učitele do programu?

Samozřejmě. V případě, že se škola rozhodne zapojit nové učitele do programu může tak učinit v průběhu roku nebo s podpisem nové smlouvy - dodatku o prodloužení.

 

7. Kolik učitelů může škola zapojit do programu?

Do programu může škola zapojit libovolný počet učitelů.

 

8. V případě, že škola nesplní některou z uvedených podmínek smlouvě – hrozí jí pokuta?

Jednotlivé podmínky, které musí škola splnit při zapojení do programu jsou uvedeny ve smlouvě. Avšak naším cílem není učitelem vytvářet zbytečnou byrokracii a proto podmínky, které musí škola splnit, jsou nastaveny velmi jednoduše a snadno pro každou školu. Jednotlivá práva a povinnosti byly uvedeny v předchozí otázce. Za porušení smluvních povinností a práv škole žádná pokuta nehrozí, a vždy se snažíme vzniklý problém vyřešit korektně a zodpovědně, tak aby byly všechny strany spokojeny. Samozřejmě, škola/vedení školy je plně právně zodpovědné za porušení smlouvy – to se týká hlavně nedovoleného používání přístupů pro jiné než vzdělávací účely.

 

9. Můžeme odborné online portály Daně a Mzdy pro lidi využívat i z pohodlí domova, při přípravě materiálu k vyučování?

Ne, bezplatný přístup je vytvořen jen přímo ve školním prostředí a nemůžete tak odborné online portály Daně a Mzdy pro lidi využívat doma. Přístupy jsou určeny hlavně pro práci ve vyučovacích hodinách pro studenty a pedagogy.

 

10. Může se škola zapojením do Programu i zviditelnit?

Zapojením do programu se škola zviditelní tím, že na oficiální stránku programu PP pro školy přidáme její logo s proklikem na školní web. Také celý program i školy propagujme i na našich portálech a sociálních sítích, kde přidáváme krátké články „ze života“ programu. Škola může firmě poskytnout i různé PR články ze strany učitelů nebo studentů, které vždy rádi zviditelníme v rámci našich možností.

 

11. Platíme jako škola něco za zapojení do programu?

Platí se roční poplatek 1000 Kč za zapojení školy. Může se zapojit libovolný počet vyučujících.

 

12. Má škola a pedagogové přístup i k dalším bonusovým materiálům?

Ano, průběžně zveřejňujeme různé další materiály, které mají učitelé k dispozici přímo ke stažení prostřednictvím webu: www.pp-proskoly.cz.

 

13. Má škola i jiné výhody od firmy PP?

Ano, každá škola/učitelé/studenti mají možnost zúčastnit se bezplatně motivační přednášky našeho majitele (více na www.jurajmalik.sk) v PP Centru - sídle naší firmy v Žilině. V našem sídle je také veřejně dostupná minigalerie s pravidelnými vernisážemi a příjemná kavárna. Při nákupu produktů od Poradce podnikatele mají zapojení pedagogové/škola nárok na 10% slevu.


14. Je možné využívat jednotlivé formy Daňové a Mzdové pohotovosti neomezeně?

Portály Daně a Mzdy pro lidi poskytují řadu forem tzn. pohotovosti – což znamená to, že zákazníci mohou klást své konkrétní dotazy a naši odborníci denně odpovídají, prostřednictvím telefonu, chat atp. Zapojená škola získává přístup k celému obsahu i službám a budeme rádi, když si studenti vyzkouší i službu pohotovosti. Avšak ročně vyřídíme desetitisíce otázek, nápor je velký hlavně během daňové sezóny a proto prosíme pedagogy, aby tuto službu využívali v omezené míře. Například formulujte otázku za celou třídu, využívejte službu jen jednou za čas apod. Jelikož odborní poradci neumějí technicky rozpoznat, kdo se ptá. Děkujeme za pochopení.

 

15. Co se děje v případě, že škola během celého školního roku nepracuje s odbornými online systémy?

V první řadě se snažíme každé škole zapojené v programu vždy poskytnout takovou pomoc, jakou potřebuje, aby systémy mohla využívat. V případě, že škola nepracuje během školního roku s odbornými online portály snažíme se telefonicky nebo osobním setkáním přijít na to, co bylo důvodem. Pokud jde o objektivní důvody (např. vybavenost učeben, špatné internetové připojení, pandemie a podobně), škola může i v dalším školním roce pokračovat ve spolupráci s programem PP poradce pro školy, pokud zlepší aktivitu a práci na systémech. V opačném případě není ani v našem zájmu pokračovat.

Svaz účetních ČR

Odborným partnerem projektu je Svaz účetních ČR

Souhlas s použitím cookies

Tato webová stránka používá různé cookies pro poskytování online služeb, pro účely přihlášení, poskytování obsahu prostřednictvím třetích stran, analýzu návštěvnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu nebo nastavení vašich preferencí.
Pamatujte, že soubory cookies jsou užitečné pro různá uživatelská nastavení a jejich odmítnutím se může snížit váš uživatelský komfort.

Vlastní nastavení cookies